Arykuły IBPSA-POLAND w nr 01/2015 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

 

W numerze 01/2015 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazały sie następujące artykuły członków stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

  • „Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw” Str. 22  – Jarosław Strzałkowski
  • „Funkcje sterujące wykorzystywane w programach symulacyjnych oraz wpływ wybranych algorytmów na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię” Str. 25  – Artur Borowczyński, Dariusz Heim