Artykuły o zastosowaniu CFD w analizach chłodzenia rurowego

W miesięczniku „Rynek Instalacyjny” nr 6/2015 str. 70-72 ukazał się artykuł członka IBPSA-POLAND Piotra Tarnawskiego p.t. „Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła„. W czasopiśmie Chłodnictwo i Klimatyzacja 08/2015 str. 70-72 autor opublikował artykuł p.t.”Analiza CFD wydajności chłodzenia rurowego GWC„.