Artykuł IBPSA-POLAND w nr 09/2015 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

W numerze 09/2015 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazał się artykuł członka stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

  • „Modelowanie cieplne budynków uogólnioną metodą potencjałów węzłowych” (str. 345 nr. 9/46/2015) –  Piotr Narowski

W artykule przedstawiono uogólnioną metodę modelowania dowolnego schematu cieplnego budynku z wykorzystaniem elementów o skupionych parametrach cieplnych. Uogólniona metoda pozwala na automatyczne, komputerowe formułowanie układu równań opisujących sieć przepływu energii w budynku, umożliwiając szybkie modyfikowanie schematów modeli budynku używanych w analizach energetycznych.