Rozstrzygnięcie I edycji konkursu im. Aleksandra Dariusza Panka

W dniach 22-24 czerwca 2016 w Pradze po raz czwarty odbyło się wydarzenie pt. „Central Europe Towards Sustainable Building Prague 2016” (CESB16), które to jest częścią międzynarodowej serii konferencji dotyczących zrównoważonego budownictwa (International Sustainable Built Environment). W ramach konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu im. Aleksandra Dariusza Panka Panka (założyciela i długoletniego Prezesa NAPE, a także pracownika naukowo-dydaktycznego Politechniki Warszawskiej), na najlepsze prace dyplomowe doktorskie i magisterskie z dziedziny zrównoważonego budownictwa. Wpłynęło 13 prac: 7 doktorskich i 8 magisterskich. W konferencji wzięło udział ponad 400 osób.

O poprzednich edycjach wydarzenia można przeczytać na stronie: http://cesb.cz/history/.

Tematami wiodącymi wydarzenia były:

  • zrównoważony remont: modernizacja istniejących budynków, rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i przemysłowego,
  • zrównoważone planowanie przestrzenne: planowanie użytkowania gruntów, terenów miejskich, regionów, infrastruktury i aspekty społeczno-gospodarcze,
  • wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych dla budynków: wykorzystywanie i wytwarzanie materiałów odnawialnych, ekologicznych oraz z odzysku, o wysokich parametrach,
  • projekt budowlany i eksploatacja: zintegrowany proces projektowania i optymalizacji narzędzi, energooszczędne budynki, środowisko wewnątrz,
  • cykl życia budynków: LCA materiałów i budynków.

Więcej informacji o samym wydarzeniu można znaleźć na stronie: http://cesb.cz/

Dzień wcześniej odbyło się iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016, którego głównym celem jest zapoznanie młodych naukowców powiązanych z tematyką zrównoważonych budynków, udostępnienie im wyników badań, rozpoczęcie dyskusji oraz wymiana informacji pomiędzy nimi. Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz zrównoważonego środowiska zabudowanego (iiSBE) przyznała nagrody w kategoriach za najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką zrównoważonego budownictwa. Z pośród prac, które wpłynęły, najlepsze zostały nagrodzone. (więcej o nagrodzie: http://cesb.cz/panekaward/about/ i o nagrodzonych: http://cesb.cz/panekaward/).

Nagroda została ustanowiona na cześć dr. Aleksandra Dariusza Panka, jako docenienie całokształtu jego działalności, zaangażowania w badania i nauczanie o zrównoważonym rozwoju w budownictwie.

Podczas konferencji spotkali się wybitni specjaliści z całego świata z branży budownictwa zrównoważonego. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze tematy branżowe, stojące wyzwania oraz możliwości rozwoju tej niezwykle perspektywicznej gałęzi energetyczno-budowlanej. Już za dwa lata w Pradze odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia.

 

Źródło: www.nape.pl

20160622_105041