Zebranie założycielskie

21 czerwca 2007 podczas XI Konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach IBPSA-POLAND.

W zebraniu wzięło udział 35 osób z 12 ośrodków naukowo-badawczych. W wyniku tajnego głosowania wybrano Zarząd IBPSA-POLAND w następującym składzie:
Przewodniczący: Dr inż. Dariusz Heim
Vice-przewodniczący: Dr inż. Piotr Narowski
Sekretarz: Dr inż. Tomasz Kisilewicz
Skarbnik: Dr nt. Katarzyna Klemm