Rozstrzygnięcie I edycji konkursu im. Aleksandra Dariusza Panka

W dniach 22-24 czerwca 2016 w Pradze po raz czwarty odbyło się wydarzenie pt. „Central Europe Towards Sustainable Building Prague 2016” (CESB16), które to jest częścią międzynarodowej serii konferencji dotyczących zrównoważonego budownictwa (International Sustainable Built Environment). W ramach konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu im. Aleksandra Dariusza Panka Panka (założyciela i długoletniego Prezesa NAPE, a także pracownika naukowo-dydaktycznego Politechniki Warszawskiej), na najlepsze prace dyplomowe doktorskie i magisterskie z dziedziny zrównoważonego budownictwa. Wpłynęło 13 prac: 7 doktorskich i 8 magisterskich. W konferencji wzięło udział ponad 400 osób.

O poprzednich edycjach wydarzenia można przeczytać na stronie: http://cesb.cz/history/.

Tematami wiodącymi wydarzenia były:

 • zrównoważony remont: modernizacja istniejących budynków, rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i przemysłowego,
 • zrównoważone planowanie przestrzenne: planowanie użytkowania gruntów, terenów miejskich, regionów, infrastruktury i aspekty społeczno-gospodarcze,
 • wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych dla budynków: wykorzystywanie i wytwarzanie materiałów odnawialnych, ekologicznych oraz z odzysku, o wysokich parametrach,
 • projekt budowlany i eksploatacja: zintegrowany proces projektowania i optymalizacji narzędzi, energooszczędne budynki, środowisko wewnątrz,
 • cykl życia budynków: LCA materiałów i budynków.

Więcej informacji o samym wydarzeniu można znaleźć na stronie: http://cesb.cz/

Dzień wcześniej odbyło się iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016, którego głównym celem jest zapoznanie młodych naukowców powiązanych z tematyką zrównoważonych budynków, udostępnienie im wyników badań, rozpoczęcie dyskusji oraz wymiana informacji pomiędzy nimi. Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz zrównoważonego środowiska zabudowanego (iiSBE) przyznała nagrody w kategoriach za najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką zrównoważonego budownictwa. Z pośród prac, które wpłynęły, najlepsze zostały nagrodzone. (więcej o nagrodzie: http://cesb.cz/panekaward/about/ i o nagrodzonych: http://cesb.cz/panekaward/).

Nagroda została ustanowiona na cześć dr. Aleksandra Dariusza Panka, jako docenienie całokształtu jego działalności, zaangażowania w badania i nauczanie o zrównoważonym rozwoju w budownictwie.

Podczas konferencji spotkali się wybitni specjaliści z całego świata z branży budownictwa zrównoważonego. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze tematy branżowe, stojące wyzwania oraz możliwości rozwoju tej niezwykle perspektywicznej gałęzi energetyczno-budowlanej. Już za dwa lata w Pradze odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia.

 

Źródło: www.nape.pl

20160622_105041

Call for Aleks Panek Award Nominations

Nominacje do nagrody imienia Aleksandra Dariusza Panka za najlepszą pracę magisterską i doktorską- szczegóły poniżej.

Dear colleagues, We are pleased to announce that the new award  for the best master’s and doctoral theses which benefit sustainable building will be held in Prague, Czech Republic, June 2016.  We would like to invite you to preliminary registration into the competition. Please let us know if you are interested in participation of your university/ faculty in this competition. If so, we ask you to send us a permission to use your logo at the official website. The International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) will grant awards for the best master’s and doctoral theses which benefit sustainable building. The award is in honour of Professor Aleksander Dariusz Panek to celebrate his lifelong engagement in research and teaching on sustainability in building construction. The main purpose of the award is to establish and reinforce the topic of sustainability in architecture, civil engineering and environmental engineering education in universities.   The competition is open to university students in Master’s and Doctoral degree programs in architecture and civil and environmental engineering completing a thesis made during the three-year period July 2013 – June 2016. The competition is divided into the two categories: Master’s theses and Doctoral theses. Prize will be awarded to the best thesis from each category as follows:

 • 1st Place – 1000 € + free conference fee to WSBE conference (in current edition to SBE17 Hong-Kong)
 • 2nd Place – 500 €
 • 3rd Place – 250 €

Topics

A thesis should be focused on sustainability in built environments including (but not limited to) the following topics:

 • New buildings
 • Urban development
 • Innovative construction materials research
 • Renovation, modernizations and refurbishments of existing buildings and districts
 • Integration of new technologies to improve the sustainability of buildings
 • Industrial heritage regeneration
 • Other topic addressing sustainability issues in built environment

Further information with more details is available at www.panekaward.org or www.cesb.cz/panekaward. For any other information please contact the Aleks Panek Award Organizing Committee at panekaward@iisbe.org. We are looking forward to meeting you in Prague!

Contacts

Prof. Petr Hájek Department of Building Structures Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague   Lenka Laiblová Department of Building Structures Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague +420 224 357 185 panekaward@iisbe.org www.panekaward.org

www.panekaward.org www.cesb.cz/panekaward panekaward@iisbe.org

Artykuł IBPSA-POLAND w nr 09/2015 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

W numerze 09/2015 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazał się artykuł członka stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

 • „Modelowanie cieplne budynków uogólnioną metodą potencjałów węzłowych” (str. 345 nr. 9/46/2015) –  Piotr Narowski

W artykule przedstawiono uogólnioną metodę modelowania dowolnego schematu cieplnego budynku z wykorzystaniem elementów o skupionych parametrach cieplnych. Uogólniona metoda pozwala na automatyczne, komputerowe formułowanie układu równań opisujących sieć przepływu energii w budynku, umożliwiając szybkie modyfikowanie schematów modeli budynku używanych w analizach energetycznych.

Artykuły o zastosowaniu CFD w analizach chłodzenia rurowego

W miesięczniku „Rynek Instalacyjny” nr 6/2015 str. 70-72 ukazał się artykuł członka IBPSA-POLAND Piotra Tarnawskiego p.t. „Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła„. W czasopiśmie Chłodnictwo i Klimatyzacja 08/2015 str. 70-72 autor opublikował artykuł p.t.”Analiza CFD wydajności chłodzenia rurowego GWC„.

XV konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce – Słok 9-11 czerwca 2015

W dniach od 9 do 11 czerwca 2015 r. w Słoku odbyła się XV konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. W trakcie tej konferencji odbyło się osiem sesji przy czym jedna z nich była pod patronatem IBPSA-POLAND. W trakcie konferencji poruszano następujące zagadnienia: inżynieria materiałowa, energia słoneczna, modelowanie procesów fizycznych – IBPSA, Materiały i technologie, efektywność energetyczna, klimat i mikroklimat, rozwój zrównoważony – iiSBE, akustyka. Więcej informacji tutaj.

XXIX Wiosenna Szkoła Fizyki Budynków „Paulinum 2015”

W dniach 12 – 15 maja 2015 r. w Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze odbyła się XXIX Wiosenna Szkoła Fizyki Budynków organizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W trakcie jej trwania dr inż. Piotr Narowski wygłosił cykl trzech dwugodzinnych wykładów pod wspólnym tytułem „Podstawowe algorytmy symulacji energetycznej budynków”. Wykłady odbyły się pod patronatem IBPSA-POLAND.P1020941

Nowy oddział krajowy stowarzyszenia – IBPSA-Portugal

Na ostatnim posiedzeniu komitet wykonawczy Zarządu IBPSA-World jednogłośnie głosował za utworzeniem nowego oddziału krajowego stowarzyszenia IBPSA w Portugalii. Po utworzeniu nowego oddziału IBPSA liczy 28 oddziałów, do których przynależy 38 państw. W chwili obecnej do stowarzyszenia IBPSA należy ponad 4700 członków.

Prezesem portugalskiego oddziału stowarzyszenia został Guilherme Carrilho da Graça z Uniwerytetu w Lisbonie, który został również członkiem Zarządu IBPSA-World.

Nowe wydanie biuletynu IBPSA News Vol. 25

Nowe wydanie biuletynu IBPSA News Volume 25 dostępne jest pod tym adresem. W biuletynie można znaleźć aktualne informacje o zbliżającej się konferencji BS2015 w Hyderabad w Indiach, wywiady z Christoph’em van Treeck and Dirk’em Müller’em na temat badań prowadzonych  w RWTH Aachen, informacje o nowym zarządzie IBPSA, nowości i aktualizacje oprogramowania do zintegrowanego modelowania środowiska i symulacji energetycznycznych, informacje z oddziałów regionalnych stowarzyszenia i inne.