XV konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce – Słok 9-11 czerwca 2015

W dniach od 9 do 11 czerwca 2015 r. w Słoku odbyła się XV konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. W trakcie tej konferencji odbyło się osiem sesji przy czym jedna z nich była pod patronatem IBPSA-POLAND. W trakcie konferencji poruszano następujące zagadnienia: inżynieria materiałowa, energia słoneczna, modelowanie procesów fizycznych – IBPSA, Materiały i technologie, efektywność energetyczna, klimat i mikroklimat, rozwój zrównoważony – iiSBE, akustyka. Więcej informacji tutaj.

XXIX Wiosenna Szkoła Fizyki Budynków „Paulinum 2015”

W dniach 12 – 15 maja 2015 r. w Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze odbyła się XXIX Wiosenna Szkoła Fizyki Budynków organizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W trakcie jej trwania dr inż. Piotr Narowski wygłosił cykl trzech dwugodzinnych wykładów pod wspólnym tytułem „Podstawowe algorytmy symulacji energetycznej budynków”. Wykłady odbyły się pod patronatem IBPSA-POLAND.P1020941

Forum Wentylacja 2015 – Sesja seminarium pod patronatem IBPSA-POLAND

2015-03-03-200W dniu 3 marca 2015 roku w trakcie pierwszego dnia targów Forum Wentylacja 2015 odbyło sie seminarium pod patronatem IBPSA-POLAND pod tytułem – Symulacje komputerowe – wspomaganie projektowania klimatyzacji komfortu. W czasie jej trwania zostało wygłoszonych siedem referatów oraz na koniec dwie prezentacje firm. Autorzy referatów reprezentowali Politechnikę Warszawską, Politechnikę Krakowską, Narodową Agencję Poszanowania Energii oraz firmę Flowtek. Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

  • „Rozdział powietrza, komfort cieplny, zapotrzebowanie na energię – konieczność integracji systemów obliczeniowych” – dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
  • „Wpływ zakresu swobodnych zmian parametrów mikroklimatu na zapotrzebowanie na energię przez rożne systemy klimatyzacji komfortu” – dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
  • „Możliwości zapewnienia komfortu cieplnego bez konieczności chłodzenia aktywnego” – dr. inż. Joanna Rucińska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
  • „Wynikowa wartość wilgotności powietrza w pomieszczeniach” – dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
  • „Kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu – wyniki symulacji dla rożnych systemów rozdziału powietrza” – mgr inż. Piotr Tarnawski, FLOWTEK Symulacje 3D,
  • „Szczegółowe modelowanie klimatu pomieszczeń – konieczność, czy kaprys?” – dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
  • „BIM jako narzędzie poszukiwania kompromisu między komfortem, a energią” – dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
  • BELIMO S.A. – Oferta Belimo 2015,
  • MITSUBISHI ELECTRIC – Nowatorskie rozwiązania w branży klimatyzacyjnej.

Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Po sesji odbywały się kuluarowe dyskusje w stoisku przeznaczonym dla IBPSA-POLAND.

X Sympozjum Naukowo-Techniczne – Energodom 2010

W dniach 12-15 września 2010 roku odbyło się X Sympozjum Naukowo-Techniczne  ” Problemy projektowania i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” – Energodom 2010. Jedna z sesji 13 września 2010 roku zorganizowana była pod auspicjami IBPSA-POLAND. Więcej informacji na stronie „Konferencje„.