Artykuł IBPSA-POLAND w nr 09/2015 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

W numerze 09/2015 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazał się artykuł członka stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

  • „Modelowanie cieplne budynków uogólnioną metodą potencjałów węzłowych” (str. 345 nr. 9/46/2015) –  Piotr Narowski

W artykule przedstawiono uogólnioną metodę modelowania dowolnego schematu cieplnego budynku z wykorzystaniem elementów o skupionych parametrach cieplnych. Uogólniona metoda pozwala na automatyczne, komputerowe formułowanie układu równań opisujących sieć przepływu energii w budynku, umożliwiając szybkie modyfikowanie schematów modeli budynku używanych w analizach energetycznych.

Nowe wydanie biuletynu IBPSA News Vol. 25

Nowe wydanie biuletynu IBPSA News Volume 25 dostępne jest pod tym adresem. W biuletynie można znaleźć aktualne informacje o zbliżającej się konferencji BS2015 w Hyderabad w Indiach, wywiady z Christoph’em van Treeck and Dirk’em Müller’em na temat badań prowadzonych  w RWTH Aachen, informacje o nowym zarządzie IBPSA, nowości i aktualizacje oprogramowania do zintegrowanego modelowania środowiska i symulacji energetycznycznych, informacje z oddziałów regionalnych stowarzyszenia i inne.

Arykuły IBPSA-POLAND w nr 01/2015 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

 

W numerze 01/2015 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazały sie następujące artykuły członków stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

  • „Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw” Str. 22  – Jarosław Strzałkowski
  • „Funkcje sterujące wykorzystywane w programach symulacyjnych oraz wpływ wybranych algorytmów na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię” Str. 25  – Artur Borowczyński, Dariusz Heim

Arykuły IBPSA-POLAND w nr 12/2014 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

W numerze 12/2014 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazały sie następujące artykuły członków stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

  • „Wykorzystanie obserwacji terenowych do lokalizacji niektórych mostków termicznych i oszacowania ich wpływu na efektywność energetyczną budynków mieszkalnych” Str. 460  – Wojciech Kilian
  • „Pasywne możliwości kształtowania komfortu cieplnego w budynkach energooszczędnych” Str. 463  – Tomasz Kisilewicz
  • „Mostki cieplne w modernizowanych budynkach zabytkowych” Str. 469  – Agnieszka Lechowska, Dorota Machowska
  • „Uwzględnienie wykraplania wilgoci w wentylacji z odzyskiwaniem ciepła – wpływ na całosezonowy bilans energetyczny” Str. 473  – Maciej Mijakowski
  • „Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4” Str. 479 – Piotr Narowski
  • „Rola symulacji fizycznych, energetycznych i ekonomicznych w projektowaniu współczesnych budynków energooszczędnych” Str. 486 – Jerzy B. Zembrowski