Forum Wentylacja 2015 – Sesja seminarium pod patronatem IBPSA-POLAND

2015-03-03-200W dniu 3 marca 2015 roku w trakcie pierwszego dnia targów Forum Wentylacja 2015 odbyło sie seminarium pod patronatem IBPSA-POLAND pod tytułem – Symulacje komputerowe – wspomaganie projektowania klimatyzacji komfortu. W czasie jej trwania zostało wygłoszonych siedem referatów oraz na koniec dwie prezentacje firm. Autorzy referatów reprezentowali Politechnikę Warszawską, Politechnikę Krakowską, Narodową Agencję Poszanowania Energii oraz firmę Flowtek. Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

 • „Rozdział powietrza, komfort cieplny, zapotrzebowanie na energię – konieczność integracji systemów obliczeniowych” – dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • „Wpływ zakresu swobodnych zmian parametrów mikroklimatu na zapotrzebowanie na energię przez rożne systemy klimatyzacji komfortu” – dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • „Możliwości zapewnienia komfortu cieplnego bez konieczności chłodzenia aktywnego” – dr. inż. Joanna Rucińska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
 • „Wynikowa wartość wilgotności powietrza w pomieszczeniach” – dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • „Kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu – wyniki symulacji dla rożnych systemów rozdziału powietrza” – mgr inż. Piotr Tarnawski, FLOWTEK Symulacje 3D,
 • „Szczegółowe modelowanie klimatu pomieszczeń – konieczność, czy kaprys?” – dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
 • „BIM jako narzędzie poszukiwania kompromisu między komfortem, a energią” – dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • BELIMO S.A. – Oferta Belimo 2015,
 • MITSUBISHI ELECTRIC – Nowatorskie rozwiązania w branży klimatyzacyjnej.

Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Po sesji odbywały się kuluarowe dyskusje w stoisku przeznaczonym dla IBPSA-POLAND.

Wybory na stanowiska w zarządzie IBPSA-WORLD

Dziś po południu odbyła się telekonferencja członków zarządu IBPSA-WORD, w czasie której wybrano osoby na stanowiska Prezesa, Vice-Prezesa, Sekretarza i Skarbnika IBPSA-WORD. Lista osób wybranych na poszczególne stanowiska zostanie opublikowana po udostępnieniu jej przez nowy zarząd.

Dzisiaj w trakcie głosowania przyjęto także nowe krajowe oddziały stowarzyszenia. Nowe afiliacje to z nr 29-tym IBPSA-PAKISTAN i z numerem 30-tym IBPSA-MEXICO.

Ogłoszono wyniki wyborów do zarządu światowego IBPSA

Ostanio odbyły się wybory do zarządu światowego IBPSA. Obecny zarząd ogłosił wyniki wyborów wraz z listą osób wybranych na członków nowego zarządu IBPSA. Wybory na poszczególne stanowiska zarządu IBPSA-WORLD odbędą się 9 lutego 2015.


At-Large Directors
Ian Beausoleil-Morrison
Michael Wetter
Lori Mc Elroy
Christina Hopfe
Drury Crawley
Charles Barnaby
Andrea Gasparella
Christoph van Treeck
Paul Bannister
Matthias Haase


Affiliate Directors
Raul Ajmat (Argentina)
Quentin Jackson (Australasia)
Nathan Mendes (Brazil)
William O’Brien (Canada)
Jose Norberto Guerra Ramirez (Chile)
Da Yan (China)
Martin Bartak (Czech Republic)
Milorad Bojić (Danube)
Mohammad Fahmy Ramadan (Egypt)
Pieter De Wilde (England)
Etienne Wurtz (France)
Christoph Nytsch-Geusen (Germany)
Rajan Rawal (India)
Donal Finn (Ireland)
Vincenzo Corrado (Italia)
Yoshiyuki Shimoda (Japan)
Kwang Woo Kim (Korea)
Wim Plokker Msc (Netherlands + Flanders)
Ala Hasan (Nordic)
Piotr Narowski (Poland)
Nick Kelly (Scotland)
Roman Rabenseifer (Slovakia)
Gerhard Zweifel (Switzerland)
Ayşe Zerrin Yılmaz (Turkey)
Khaled Al-Sallal (UAE)
Joseph Deringer (USA)


Nowa witryna IBPSA-POLAND!

1 lutego 2015 została uruchomiona witrynę IBPSA-POLAND zbudowana w oparciu o system WordPress. Wszystkie nowości i informacje dotyczące IBPSA-POLAND oraz wiadomości z IBBPSA-WORLD będą ukazywały się w postaci notatek pubilkowanych na tej stronie. Zachęcam do odwiedzania strony i zapoznawania się z zamieszczanymi na niej informacjami.

Arykuły IBPSA-POLAND w nr 01/2015 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

 

W numerze 01/2015 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazały sie następujące artykuły członków stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

 • „Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw” Str. 22  – Jarosław Strzałkowski
 • „Funkcje sterujące wykorzystywane w programach symulacyjnych oraz wpływ wybranych algorytmów na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię” Str. 25  – Artur Borowczyński, Dariusz Heim

Arykuły IBPSA-POLAND w nr 12/2014 „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”

W numerze 12/2014 miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” w dziale „IBPSA-POLAND Symulacje Energetyczne Budynków” ukazały sie następujące artykuły członków stowarzyszenia IBPSA-POLAND:

 • „Wykorzystanie obserwacji terenowych do lokalizacji niektórych mostków termicznych i oszacowania ich wpływu na efektywność energetyczną budynków mieszkalnych” Str. 460  – Wojciech Kilian
 • „Pasywne możliwości kształtowania komfortu cieplnego w budynkach energooszczędnych” Str. 463  – Tomasz Kisilewicz
 • „Mostki cieplne w modernizowanych budynkach zabytkowych” Str. 469  – Agnieszka Lechowska, Dorota Machowska
 • „Uwzględnienie wykraplania wilgoci w wentylacji z odzyskiwaniem ciepła – wpływ na całosezonowy bilans energetyczny” Str. 473  – Maciej Mijakowski
 • „Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4” Str. 479 – Piotr Narowski
 • „Rola symulacji fizycznych, energetycznych i ekonomicznych w projektowaniu współczesnych budynków energooszczędnych” Str. 486 – Jerzy B. Zembrowski

 

X Sympozjum Naukowo-Techniczne – Energodom 2010

W dniach 12-15 września 2010 roku odbyło się X Sympozjum Naukowo-Techniczne  ” Problemy projektowania i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” – Energodom 2010. Jedna z sesji 13 września 2010 roku zorganizowana była pod auspicjami IBPSA-POLAND. Więcej informacji na stronie „Konferencje„.

Zebranie założycielskie

21 czerwca 2007 podczas XI Konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach IBPSA-POLAND.

W zebraniu wzięło udział 35 osób z 12 ośrodków naukowo-badawczych. W wyniku tajnego głosowania wybrano Zarząd IBPSA-POLAND w następującym składzie:
Przewodniczący: Dr inż. Dariusz Heim
Vice-przewodniczący: Dr inż. Piotr Narowski
Sekretarz: Dr inż. Tomasz Kisilewicz
Skarbnik: Dr nt. Katarzyna Klemm